Σπάραγμα Μηναίου Σεπτεμβρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:137039 1177 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σπάραγμα Μηναίου Σεπτεμβρίου
Αιώνας:
ΙΓ'
Ύλη:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
34,5 Χ 22,7 / 27,3 x 17,5
Αριθμός φύλλων:
2 (στήλες 2)
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Αριθμός τεκμηρίου:
ΙΖ' / 138

1


2


3


4