Συνεδρίαση Β΄: 1 Οκτωβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1377 173 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Β΄: 1 Οκτωβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771001
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εθνική Βιβλιοθήκη
Καλλιτεχνικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ιγνάτιος Μοσχάκης
Π. Παυλίδης
Ν. Δαμαλάς
Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα
Γενικός Πρόξενος Βουκουρεστίου
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Εγγραφές, παράταση προθεσμίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7