Συνεδρίαση ΣΤ΄: 26 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1382 195 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΣΤ΄: 26 Νοεμβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771126
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Χημείο
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Αγ. Λοντόπουλος, κληροδότημα
Κοσμάς Λιβερόπουλος, κληροδότημα
Αιθιοπικά
Μισθοί
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3