Συνεδρίαση Η΄: 22 Δεκεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1386 199 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Η΄: 22 Δεκεμβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Εθνική Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Αν. Χρηστομάνος
Σύλλογος Ο Αριστοτέλης
Δ. Σακελλαρόπουλος
Κ. Πορφυρόπουλος, βιβλιοθήκη
Ν. Σαρίπολος
Ν. Κοτζιάς
Α. Βιτσάρης
Σβορώνος
Αντωνόπουλος
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Μακρής, αποθήκες
Πρόξενος Βραϊλας
Πανεπιστήμιο Αμστελόδαμου
Βασιλική Ακαδημία επιστημών Λισαβώνας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8