Συνεδρίαση ΙΑ΄: 2 Μαρτίου 1878

Πρακτικά uoadl:1392 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΙΑ΄: 2 Μαρτίου 1878
Χρονική κάλυψη:
18780302
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Χημείο
Ι. Γιάν
Επιτροπή οικοδομής Μουσείου
Ωδείο
Δαμασκηνός Σ. Σπηλιοτόπουλος
Θεολογική Σχολή, υποτροφίες
Sourindro Mohum Tagore, δωρεά
Ρήγας Φεραίος, αρχαιολογικοί και γεωγραφικοί πίνακες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8