Νέον Αναστασιματάριον μεταφρασθέν κατά την Νεοφανή Μέθοδον της Μουσικής

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:143809 2199 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Νέον Αναστασιματάριον μεταφρασθέν κατά την Νεοφανή Μέθοδον της Μουσικής
Υπότιτλος:
Υπό των εν Κωνσταντινουπόλει μουσικολογιωτάτων Διδασκάλων και εφευρετών του Νέου Συστήματος, νυν πρώτον εις φως αχθέν διά τυπογραφικών χαρακτήρων της Μουσικής, επί της θεοστηρίκτου Ηγεμονίας του Υψηλάτου ημών αυθέντου πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Αλεξάνδρου Νικολάου Σούτζου Βοεβόδα, αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας κυρίου Διονυσίου. Εκδοθέν σπουδή μεν επιμόνω του Μουσικολογιωτάτου κυρ Πέτρου του Εφεσίου, φιλοτίμω δε προκαταβολή του πανευγενεστάτου άρχοντος μεγάλου Βορνίκου κυρίου Γρηγορίου Μπαλλιάνου. Εν τω του Βουκουρεστίου νεοσυστάτω Τυπογραφείω, 1820.
Μελουργός:
Πέτρος Βυζάντιος
Εκδότης:
Πέτρος Εφέσιος
Petros Efesios
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1820
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22Χ17 / 6,5Χ11,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 260
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα, φθαρμένο στις γωνίες και στα κεφαλάρια. Στο εμπροσθόφυλλο κεντρική ρομβοειδής παράσταση παριστάνουσα τη Σταύρωση, στο οπισθόφυλλο φυτοειδής παράσταση. Τα πλευρικά πάχη βαμμένα κόκκινα.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ1 / 3

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143