Συνεδρίαση 27: 17 Ιουλίου 1891

Πρακτικά uoadl:1494 814 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 27: 17 Ιουλίου 1891
Χρονική κάλυψη:
18910717
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Ράλλης, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3