Έκτακτη Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1892

Πρακτικά uoadl:1512 573 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έκτακτη Συνεδρίαση: 24 Ιανουαρίου 1892
Χρονική κάλυψη:
18920124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1