Σύντομον Δοξαστάριον του αοιδίμου Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168050 2202 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύντομον Δοξαστάριον του αοιδίμου Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
Υπότιτλος:
Μεταφρασθέν κατά την Νέαν Μέθοδον της Μουσικής των Μουσικολογιωτάτων Διδασκάλων του νέου Συστήματος, ήδη εις φώς αχθέν αναλώμασι των Εκδοτών εν τω του Βουκουρεστίου νεοσυστάτω Τυπογραφείω 1820
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Εκδότης:
Πέτρος Μ. Εφέσιος, Στέφανος Δ. Αρχιχρυσοχόος εκ Λινοτοπίου, Χτζ. Θεοδόσιος Στεργίου εκ Ναούσης
Petros Efesios, Stefanos Argyrochrysochoos, Chatzetheodosios Stergiou
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1820
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20,5 x 15
Αριθμός φύλλων:
σσ. 436 + 4 + 4
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση πολύ καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο χάρτη. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη και επ' αυτής χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ2 / 66

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233