Δοξαστικά μελοποιηθέντα παρά Πέτρου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168052 1923 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστικά μελοποιηθέντα παρά Πέτρου του Πελοποννησίου
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Εκδότης:
(Α. Θάμυρης)
(A. Thamyres)
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1821
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
19,8Χ13,5 / 15,5Χ9
Αριθμός φύλλων:
σσ. 367
Σημειογραφία:
Νέα Μέθοδος
Κωδικολογικά στοιχεία:
Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο χάρτη. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη καστανού χρώματος, επί της οποίας λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα ερυθρού χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ3 / 70

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181