Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων και άλλων τινών μελών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168138 2199 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή ιδιομέλων και απολυτικίων και άλλων τινών μελών των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
Υπότιτλος:
Μελισθέντων παρά Μανουήλ πρωτοψάλτου ως ψάλλονται εν τη του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, και εκδοθέντων παρά Π. Χαρίση και Θ. Π. Παράσχου, μεταφράσει και επιστασία του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εν τη τυπογραφία Ισάκ δε Κάστρο και Υιοί 1831, αωλα΄
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Εκδότης:
Π. Χαρίσης - Θ. Π. Παράσχου
P. Chareses - Th. P. Paraschou
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1831
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,8 x 15,5
Αριθμός φύλλων:
315 + 3 + 1
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση άριστη. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με οθωμανική μαρμαρόκολλα. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη, επί της οποίας χρυσότυπη διακόσμηση. Εσωτερικώς επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ9 / 40

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161