Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168146 1904 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων
Υπότιτλος:
Μεταφρασθέν δέ εις την Νέαν της Μουσικής Μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών Διδασκάλων της ρηθείσης μεθόδου Γρηγορίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, νύν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου π. Παράσχου Φωκέως, επιστασία του αυτού, αναλώμασι δέ του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών εν Κωνσταντινουπόλει εκ της τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, αωλε΄ 1835
Μελουργός:
Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Αρσένιος ο μικρός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Δημήτριος δομέστικος, Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Δαμιανός Βατοπεδινός, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μελέτιος Σιναίτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Αθανάσιος πατριάρχης Ιεροσολύμων, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1835
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20,7 x 15
Αριθμός φύλλων:
σσ. 288 + 3 + 1
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό χάρτη. Περιμετρικώς στις δύο πινακίδες διακοσμητική ταινία σχηματιζόμενη από επαναλαμβανόμενη σφραγίδα πλεκτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις γωνίες του σχηματιζομένου πλαισίου και στο κέντρο ρομβοειδείς σφραγίδες ανθέων. Στη ράχη σφραγίδες αστέρων. Η διακόσμηση χρυσότυπη. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ12 / 15

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147