Δοξαστάριον περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, τών τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελοποιηθέν παρά Ιακώβου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168149 1722 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστάριον περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, τών τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, τού τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελοποιηθέν παρά Ιακώβου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Εξηγηθέν δέ απαραλλάκτως εις την Νέαν της Μουσικής Μέθοδον παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ενός των εφευρετών της ρηθείσης μεθόδου νύν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου π. π. Παράσχου Φωκαέως επιστασία του αυτού, αναλώμασι δέ τού τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος πρώτος, εκ της εν Γαλατά τυπογραφίας Ισάκ δε Κάστρου ,αωλστ΄ 1836
Μελουργός:
Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1836
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,8 x 15,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 376 + 3 + 1
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση άριστη. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με χάρτη καστανού χρώματος. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: περιμετρικά διακοσμητική ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις εσωτερικές γωνίες μικρές ρομβοειδείς σφραγίδες άνθους και μία σταυροειδής στο κέντρο. Στη ράχη πέντε σφραγίδες ανθέων και η αναγραφή ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ 1. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ13 / 73

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193