Παράρτημα Δοξασταρίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168157 1756 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράρτημα Δοξασταρίου
Μελουργός:
Θεόφιλος μοναχός Μαδυτινός
Έτος:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,3Χ15,5
Αριθμός φύλλων:
12 (σσ. 361-384)
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτος. Φυλάσσεται εντός φύλλου χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ15 / 137

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13