Ανθολογία πάσης της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου Ακολουθίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168159 2024 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία πάσης της Εκκλησιαστικής ενιαυσίου Ακολουθίας
Υπότιτλος:
Της τε Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πάσχα μελισθείσα παρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε και νέων, κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και γλαφυρωτέρων Μαθημάτων
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Γεώργιος Κρης, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
19,3Χ13,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 256 Κολοβό
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση κακή. Το σώμα του βιβλίου αποσυνδεδεμένο από τη στάχωση, φύλλα εξέπεσαν στο τέλος βιβλίου. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό χάρτη. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη και επ' αυτής χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. Εσωτερικώς, φύλλα χάρτου επικολλημένα. Εξέπεσαν φύλλα μεταξύ των σσ. 256 - 263 και από της σ. 264 μέχρι του τέλους.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ19 / 7

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132