Αναστασιμάταριον Νέον Αργοσύντομον, περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας, μετά των ένδεκα Εωθινών εν τω τέλει, μελοποιηθέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά των πρωτοψαλτών της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Γρηγορίου και Κωνσταντίνου, ήδη δε το πρώτον μετενεχθέν εις το Λέσβιον σύστημα παρά Νικολάου Ιερωνυμίδου Κυπρίου και επιδιορθωθέν παρά Γεωργίου Λεσβίου του εφευρετού της μεθόδου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168160 2481 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιμάταριον Νέον Αργοσύντομον, περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας, μετά των ένδεκα Εωθινών εν τω τέλει, μελοποιηθέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά των πρωτοψαλτών της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Γρηγορίου και Κωνσταντίνου, ήδη δε το πρώτον μετενεχθέν εις το Λέσβιον σύστημα παρά Νικολάου Ιερωνυμίδου Κυπρίου και επιδιορθωθέν παρά Γεωργίου Λεσβίου του εφευρετού της μεθόδου
Υπότιτλος:
Αναλώμασι του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Λ. Παπαδοπούλου και Ι. Λεωνίδου, 1840
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Γεώργιος Λέσβιος
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20,9Χ14
Αριθμός φύλλων:
315
Σημειογραφία:
Λέσβιον Σύστημα
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με οθωμανική μαρμαρόκολλα. Στη ράχη χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΛΕΣΒΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Εσωτερικώς, φύλλα χάρτου επικολλημένα.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ20 / 2

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161