Δοξαστάριον περιέχον τα Δοξαστικά όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιηθέν παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168162 1825 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστάριον περιέχον τα Δοξαστικά όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιηθέν παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Εξηγηθέν δε απαραλλάκτως εις την Νέαν της Μουσικής Μέθοδον παρά πρώτου δομεστίκου Στεφάνου, νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον, δαπάνη του τε Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος πρώτος. Εκ της Πατριαρχικής Τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Στ. δομεστίκου και Θ. Αργυράμμου, εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 1841
Μελουργός:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Εκδότης:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης - Θ. Αργυραμμος
Konstantinos protopsaltes - Th. Argyramos
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1841
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23,4Χ17,6
Αριθμός φύλλων:
σσ . 291
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με σκουρόχρωμο χάρτη. Στη ράχη δερμάτινη επένδυση με λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ21 / 32

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151