Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών μετά των Κρατημάτων αυτών Χερουβικών τε και Κοινωνικών της εβδομάδος μετά της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και του Ασματικού αυτής και ωδαί πατριαρχών μελισθέντων παρά διδασκάλων παλαιών τε και νέων, νυν πρώτον εις τύπον εκδοθέν παρά Ιωάννου λαμπαδαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168164 1146 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών μετά των Κρατημάτων αυτών Χερουβικών τε και Κοινωνικών της εβδομάδος μετά της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και του Ασματικού αυτής και ωδαί πατριαρχών μελισθέντων παρά διδασκάλων παλαιών τε και νέων, νυν πρώτον εις τύπον εκδοθέν παρά Ιωάννου λαμπαδαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Αναλώμασιν ιδίοις και των φιλομούσων συνδρομητών, εκ της τυπογραφίας Χ. Ιωακείμ και Δημητρίου Ιωάννου 1842
Μελουργός:
Πέτρος Μπερεκέτης, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Εκδότης:
Ιωάννης λαμπαδάριος
Ioannes lampadarios
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1842
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14,7Χ10,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 250
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση μέτρια. Το οπισθόφυλλο και το τελ��υταίο τετράδιο έχουν αποκολληθεί. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με χάρτη ερυθρού χρώματος. Περιμετρικά στις δύο πινακίδες διακοσμητική ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας ρόδακος. Στο κέ��τρο σφραγίδα Σταυρού και άνθους. Στη ράχη ανάλογες διακοσμήσεις και η επιγραφή ΣΥΝΟΨΙΣ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ. Η διακόσμηση χρυσότυπη. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα μαύρου διακοσμητικού χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ23 / 48

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141