Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους δύο

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168165 2852 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Πανδώρα ήτοι συλλογή εκ των νεωτέρων και ηδυτέρων εξωτερικών μελών εις τόμους δύο
Υπότιτλος:
Περιέχουσα γραικικά τραγώδια εξήκοντα και δύο και έτερα είκοσι εις μέλος ευρωπαϊκόν, με προσθήκη εν τω τέλει ενός μαθήματος γραικικού εις μακάμια (ήτοι ήχους) εβδομήκοντα και πέντε, εξηγηθέντα εις την νέαν της μουσικής μέθοδον, παρά Θεοδώρου παπα Παράσχου Φωκαέως και εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, Τόμος Α', εν Κωνσταντινουπόλει κατά το Πατριαρχικόν του Γένους Τυπογραφείον 1843
Εκδότης:
Θεόδωρος Φωκαεύς
Theodoros Fokaeus
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1843
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,2Χ14,4
Αριθμός φύλλων:
σσ. 170
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα. Στις δύο πινακίδες, περιμετρικώς, ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου και άνθους. Στη ράχη μικρές σφραγίδες. Η διακόσμηση χρυσότυπη. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ24 / 25

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164