Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δέ και οκτώ καλοφωνικούς ειρμούς εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168166 2100 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δέ και οκτώ καλοφωνικούς ειρμούς εν τω τέλει, τα μέν επιδιορθωθέντα, τα δέ μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Κατά παράδοσιν δέ αυτού απαραλλάκτως εξηγηθέντα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά του α΄ δομεστίκου Στεφάνου, νύν το πρώτον εκδοθέντα εις τύπους. Τόμος πρώτος, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της του Γένους πατριαρχικής τυπογραφίας 1845
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, Ιωάννης Κλαδάς, Μανουήλ Χρυσάφης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γεώργιος Κρής
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1845
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,8 x 16
Αριθμός φύλλων:
296
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ25 / 35

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156