Ανθολογία πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, Εσπερινού, Όρθρου τε και Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πάσχα. Μελισθείσα παρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε νέων κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και γλαφυρωτέρων μαθημάτων

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168169 2048 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία πάσης της ενιαυσίου εκκλησιαστικής ακολουθίας, Εσπερινού, Όρθρου τε και Λειτουργίας, τής τε μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πάσχα. Μελισθείσα παρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε νέων κατ' εκλογήν των εμμελεστέρων και γλαφυρωτέρων μαθημάτων
Υπότιτλος:
Νύν το πρώτον εκδοθείσα εις τύπον δι' ερυθρών σημείων παρά του εν Φιλιππουπόλει Παύλου Κούρτοβιτς Τσαλογλου και Γεωργίου Π. Κωνσταντίνου Μ. διδασκάλου της τριαδικής Σχολής, επιστασία μέν και επιδιορθώσει του Ιωάννου λαμπαδαρίου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αναλώμασι δέ ιδίοις των εκδοτών. 1846 εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της τυπογραφίας Θαδδαίου Διβιτζιάν
Μελουργός:
Γεώργιος Κρής, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Χουρμούζιος χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Εφέσιος, Ιωάννης Νεοχωρίτης, Ιωάννης Κλαδάς, Σταμούλης Ζαρκινός, Μπαλάσης ιερεύς
Εκδότης:
Παύλος Κούρτοβιτς Τσαλογλου - Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου
Pavlos Kourtovits Tsaloglou - Georgios P. Konstantinou
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1846
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
18,5 x 13
Αριθμός φύλλων:
724
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Οι σελίδες 721 - 722 ελλείπουν.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ27 / 11

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375