Μουσική Μέλισσα περιέχουσα το Αργόν και Σύντομον Αναστασιματάριον

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168175 728 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσική Μέλισσα περιέχουσα το Αργόν και Σύντομον Αναστασιματάριον
Υπότιτλος:
Τα Στιχηρά Ιδιόμελα απασών των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων ενδόξων αγίων του ενιαυτού των δώδεκα μηναίων, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Έτι δε επιτομήν Ανθολογίας Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας Βασιλείου του Μεγάλου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του Διαλόγου. Νυν πρώτον εκδίδεται εις τόμους τρεις παρά Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως, αναλώμασι του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος πρώτος. Εν Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως εκ της του Κάστρου Τυπογραφίας 1847
Μελουργός:
Θεόδωρος Φωκαεύς, Πέτρος Πελοποννήσιος
Εκδότης:
Θεόδωρος Φωκαεύς
Theodoros Fokaeus
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1847
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,5Χ14,5
Αριθμός φύλλων:
σσ. 346
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση άριστη. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο χάρτη. Στις δύο όψεις έντυπες διακοσμήσεις ανθέων δημιουργούν παραλληλόγραμμο πλαίσιο. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη με λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις και την αναγραφή θ. ΦΩΚΑΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ 1. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ31 / 65

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180