Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα ποιηθέντα και τονισθέντα υπό Σ. Ι. Βλαχοπούλου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168176 968 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρμονία, ήτοι ελληνικά και τουρκικά άσματα ποιηθέντα και τονισθέντα υπό Σ. Ι. Βλαχοπούλου
Υπότιτλος:
Κωνσταντινουπόλει, τυπολιθογραφείον Ε. Καγιολ 1848
Μελουργός:
Σ. Ι. Βλαχόπουλος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1848
Ύλη:
Χαρτί
Αριθμός φύλλων:
σσ. 172
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ34 / 79

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92