Μουσική Μέλισσα Τόμος Β' / Τόμος Γ'

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168178 742 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσική Μέλισσα Τόμος Β' / Τόμος Γ'
Υπότιτλος:
Περιέχουσα το Σύντομον Αναστασιματάριον, ήτοι εν Μακάριος ανήρ αργοσύντομον, τα κατ' ήχον αναστάσιμα του Εσπερινού μετά των δογματικών, αποστίχων και αίνων, τα κατανυκτικά και μαρτυρικά μετά των νεκρωσίμων δοξαστικών. Νυν πρώτον εκδίδεται εις Τόμους Τρεις παρά Θεοδώρου Π. Π. Φωκαέως αναλώμασι του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος δεύτερος, εν Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως, εκ της του Κάστρου Τυπογραφίας 1847
Εκδότης:
Θεόδωρος Φωκαεύς
Theodoros Fokaeus
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1847
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22Χ14,3
Αριθμός φύλλων:
σσ. 134 / σσ. 190
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με φύλλα οθωμανικής μαρμαρόκολλας. Στη ράχη χαρτ��α επικάλυψη, επί της οποίας λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ32 / 37

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167