Αναστασιματάριον αργόν, περιέχον τα αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας μετά των αναστασίμων κανόνων, αργών καταβασιών, τιμιωτέρων, κατανυκτικών, μαρτυρικών και νεκρωσίμων μετά των ένδεκα εωθινών εν τω τέλει, μελοποιηθέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168179 834 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριον αργόν, περιέχον τα αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας μετά των αναστασίμων κανόνων, αργών καταβασιών, τιμιωτέρων, κατανυκτικών, μαρτυρικών και νεκρωσίμων μετά των ένδεκα εωθινών εν τω τέλει, μελοποιηθέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
Υπότιτλος:
Και ήδη επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, νύν τρίτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου παπά Παράσχου Φωκαέως, αναλώμασι τού τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, εν Κωνσταντινουπόλει εκ της τυπογραφίας των αδελφών Ιγνατιάδων ,αωλθ΄ 1839
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Εκδότης:
Θεόδωρος Φωκαεύς
Theodoros Fokaeus
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1839
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,7 x 16
Αριθμός φύλλων:
336
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ18 / 27

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172