Πρακτικά Συγκλήτου 1897-1899, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1818 3973 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1897-1899, τόμος 19
Χρονική κάλυψη:
1896-1897 (συνέχεια), 1897-1898, 1898-1899
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 9 Ιανουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1819
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 11 Ιανουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1821
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 16 Ιανουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1822
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 16 Ιανουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1823
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 20 Ιανουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1824
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη: 5 Φεβρουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1826
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δεκάτη Εννάτη: 21 Φεβρουαρίου 1897

Πρακτικά uoadl:1828
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εικοστή: 11 Μαρτίου 1897

Πρακτικά uoadl:1829
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Εικοστή πρώτη: 8 Απριλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1834
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα: 9 Απριλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1836
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη: 14 Μαΐου 1897

Πρακτικά uoadl:1837
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Εικοστή Τετάρτη: 30 Μαΐου 1897

Πρακτικά uoadl:1839
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη: 13 Ιουνίου 1897

Πρακτικά uoadl:1840
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη: 9 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1841
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη: 12 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1884
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη: 15 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1887
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Εικοστή Εννάτη: 18 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1888
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση Τριακοστή: 23 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1889
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη: 24 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1890
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Τριακοστή Δευτέρα: 29 Ιουλίου 1897

Πρακτικά uoadl:1891
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο