Κοινωνικό Τετάρτης, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, ήχ δ'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182183 1283 Αναγνώσεις

Αριθμός κομματιού:
Κοινωνικό Τετάρτης, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, ήχ δ'