Κοινωνικό Πέμπτης, Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, ήχ πλ δ'

Μουσικό Κομμάτι uoadl:182184 1349 Αναγνώσεις

Αριθμός κομματιού:
Κοινωνικό Πέμπτης, Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, ήχ πλ δ'