Υμνογραφικά κείμενα και Συλλογή επιστολών

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183214 753 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υμνογραφικά κείμενα και Συλλογή επιστολών
Συγγραφέας:
Διονύσιος ιερομόναχος
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1756
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει μια ομάδα υμνογραφικών κειμένων και μια σειρά επιστολών.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση νεώτερη απο στέρεο-συμπιεσμένο χαρτί και ύφασμα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,6x23,5
Αριθμός σελίδων:
φφ. 312
Ταξιθετικός αριθμός:
47
Σημειώσεις:
φ.1r: Διατρίβων εν Κατζόραις εν τη σεβασμία μονή της υπεραγίας Θεοτόκου της/ επ΄ονόματι των Εισοδίων [εισοδίων] σεμνηνομένης, τω του λιμού φόβω προστυχον/τος εν βουκουρεστίω, ηρξάμην γράφειν την δε τ(ην) βίβλον, ιουνίου αη κ(α)τ(ά) το αψνς-ον: απο/ θεογονίας.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.