Βίος Ιωάννου Θεολόγου

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183215 1635 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βίος Ιωάννου Θεολόγου
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Περιγραφή:
Ο κώδικας περιέχει κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιωάννη του Θεολόγου π.χ. ακέφαλος βίος Ιωάννου Θελόγου.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτος κώδικας, ακέφαλος και κολοβός. Τα φύλλα 1-2 είναι σχισμένα στο πάνω άκρο. Φέρει ερυθρά πρωτογράμματα. Το κείμενο είναι ατελές. Καστανή μελάνη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14,6x21
Αριθμός σελίδων:
φφ.64
Ταξιθετικός αριθμός:
48

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71