Ευχές και αποφθέγματα Πατέρων

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183218 1265 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευχές και αποφθέγματα Πατέρων
Αιώνας:
ΙΖ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει ευχές π.χ. Ευχή εις τον άγιον Άγγελον και αποφθέγματα πατέρων π.χ. Του αββά Ησαία.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση παλαιά απο μαύρο δέρμα, σε χάρτινη πινακίδα από συγκολλημένα φύλλα, με ίχνη από κατεστραμμένους θηλυκωτήρες, έντυπα ανθέμια και ρόδακες στο κέντρο. Ερυθρογραφία στους τίτλους και τα πρωτογράμματα. Κατάσταση μέτρια. Φθορές απο έντομα.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
10,5x16,3
Αριθμός σελίδων:
φφ.47
Ταξιθετικός αριθμός:
51
Σημειώσεις:
Στα φύλλα 1 και 9v σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα στο κέντρο σταυρό με την επιγραφή: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ ΝΙΚΑ. Στην περιφέρεια της σφραγίδας διαβάζουμε: ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΧΙΟΣ.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.