Ακολουθία και Οίκοι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183231 179 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακολουθία και Οίκοι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος έκδοσης:
1801
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει ακολουθία και οίκους του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Γραφή με μαύρη μελάνη. Χάρτης παχύς και στιλπνός. Κατάσταση καλή. Βιβλιοδεσία σύγχρονη με δέρμα στη ράχη. Η αρίθμηση των σελίδων, εκτός των τριών πρώτων-αρχικώς αγράφων- και των πέντε τελευταίων σελίδων, έγινε απο το χέρι του γραφέα.
Διαστάσεις:
12,5x18 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ. α΄-γ΄+ σσ. 43+ φφ. Α΄-Ε΄
Ταξιθετικός αριθμός:
64
Σημειώσεις:
σ.γ: πρόσεχε ω αναγνώστα ό,τι/ ψάλλεις ή αναγινώσκεις εκ του/ στόματος, να πιστεύης και εν τη/ καρδία σου, και ότι πιστεύης εν/ τη καρδία σου,να επισφραγίζης/ δια του βίου σου./ Γεωργ. Ιερεύς Γιακομέλος./ Ζακ. τη 12 Σεπτεμβρίου 1894.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.