Βιβλίον προθέσεως του ναού της αγίας Παρασκευής Κλινοβού

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183234 173 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλίον προθέσεως του ναού της αγίας Παρασκευής Κλινοβού
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος έκδοσης:
1786
Περιγραφή:
Το παρόν χειρόγραφο αποτελεί βιβλίο προθέσεως του ναού της αγίας Παρασκευής Κλινόβου.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση: φθαρμένο. Στάχωση: χάρτινη. Δερμάτινη επένδυση χρώματος καφέ.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14x19 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ. 41
Ταξιθετικός αριθμός:
67
Σημειώσεις:
Δv: Τους τήδε χριστέ εγγεγραμμένους δέλτω αιωνιοις γράψειας εν πόλω βίβλοις. μνησθητι καμού του τα τοιαδ΄ενθάδε Γεωργίου θύτοιο καί οικονόμου γράψαντος, ηδέ σφαλμάτων λύσιν πόρε.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.