Νοταριακά έγγραφα απο την Κέρκυρα

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183235 469 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νοταριακά έγγραφα απο την Κέρκυρα
Αιώνας:
ΙΣΤ΄-1Η΄
Έτος έκδοσης:
1579-1893
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει έγγραφα που αναφέρονται στο χωριό Άνω Βιρό, στη μονή της Θεοτόκου Παλαιοπόλεως ή Νέα Αναφωνήτρα. Στο πρώτο έγγραφο του 1547 αναφέρονται τα αγαθά της εκκλησίας του Ταξιάρχου Μιχαήλ και της Θεοτόκου Άνω Βιρού, τα οποία περιέρχονται στην ως άνω μονή.Απο το φ. 69, έτος 1663, ηγούμενος εμφανίζεται ο Γεράσιμος Βλάχος, έως φ. 88, έτος 1667. Κατόπιν, φ. 83, έτος 1683, ο Αρσένιος Καλούδης, έως φ. 45, έτος 1696. Το επώνυμο Βλάχος εμφανίζεται ως τα τελευταία έγγραφα.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Βιβλιοδεσία:σύγχρονη. Συσταχωμένα έγγραφα με επιγραφή στη ράχη: ΚΕΡΚΥΡΑIΚΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ 1579-1893.Τα φύλλα είναι αριθμημένα απο νεώτερο χέρι με κυανό μολύβι.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
ποικίλες διαστάσεις περίπου σε Α4
Αριθμός σελίδων:
φφ. 238
Ταξιθετικός αριθμός:
68
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.