Έντυπη Συνοδική Απόφασις

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183239 185 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έντυπη Συνοδική Απόφασις
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1642
Περιγραφή:
Έντυπη Συνοδική Απόφασις κατά Κεφαλαίων του Πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως και καταδίκη της πίστεως του ως Καλβινικής μετά πολλών υπογραφών αρχιερέων και κληρικών.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
34x92
Ταξιθετικός αριθμός:
72
Σημειώσεις:
Στο τέλος: Ετυπώθη εν Γιασίω της Μολδοβλαχίας, εν τη Σεβασμία και αυθεντική μονή των αγίων Τριών Ιεραρχών κατά το αχμβ΄έτος το σ(ωτή)ριον, εν Μηνί Δεκεμβρίω κ΄.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.