Έντυπο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183240 169 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έντυπο
Αιώνας:
ΙΖ΄
Έτος έκδοσης:
1645
Περιγραφή:
Cyrilli Lucaris Patriarchae Constantinopolitani Confesio Christianae fidei.Cui adjucta est gemina ejusdem Confessionis Censura Synodalis. Una, a Cyrillo Berrhoeensi, Altera, a Parthenio. Patriarchis itidem Constantinopolitanis, promulgata.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Σε καλή κατάσταση. Δέσιμο απο χάρτινες πινακίδες με καφέ δέρμα που έχει σπάσει στη ράχη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
9,5x16
Αριθμός σελίδων:
σσ.147
Ταξιθετικός αριθμός:
73
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.