Κώδιξ εκκλησιαστικής ύλης μοναχού Επιφανείου εις Σλαβονικήν γλώσσαν.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183347 203 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κώδιξ εκκλησιαστικής ύλης μοναχού Επιφανείου εις Σλαβονικήν γλώσσαν.
Αιώνας:
ΙΒ΄
Περιγραφή:
Κώδικας εκκλησιαστικής ύλης του μοναχού Επιφανείου στη Σλαβική γλώσσα.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κώδικας αστάχωτος. Ακέφαλος και κολοβός. Γραφή: Επίτιτλοι και πρωτογράμματα ερυθρά.
Υλικό:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
0,175x0,115
Αριθμός σελίδων:
φφ. 8
Ταξιθετικός αριθμός:
39 [41]

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11