Λατινικά και ιταλικά έγγραφα και αντίγραφα περί Μαυρογονάτων εν Κρήτη.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183349 173 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λατινικά και ιταλικά έγγραφα και αντίγραφα περί Μαυρογονάτων εν Κρήτη.
Αιώνας:
ΙΕ΄-ΙΖ΄
Περιγραφή:
Λατινικά και ιταλικά έγγραφα και αντίγραφα που σχετίζονται με την οικογένεια των Μαυρογονάτων στην Κρήτη.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση νέα. Γραφή: Η γραφή σε πολλά σημεία είναι αμυδρή εξ αιτίας της υγρασίας. Διάσπαρτες σφραγίδες.
Υλικό:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
0,28x0,20
Αριθμός σελίδων:
φφ. 98
Ταξιθετικός αριθμός:
40 [42]
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.