Συνεδρίαση Δευτέρα: 30 Οκτωβρίου 1959

Πρακτικά uoadl:183512 709 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 30 Οκτωβρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19591030
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Τελετές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δαπάνες, έγκριση
Οικοδομικό πρόγραμμα Σχολής
Νομοθετικό Διάταγμα 3974/59
Θεμ. Β. Κανελλόπουλος
Αλ. Θ. Σταυρόπουλος
Αλέξ. Γ. Θεοδοσίου
Σωτήριος Α. Μαντζάρας
Νικ. Λιθοξόος
Αγησ. Κ. Δάλλας
Αλ. Μ. Γκαραλάνης
Ιάκωβος Καπλάν
Ανάστ. Κ. Γενησεβδάς
Παν. Σ. Καλάης
Γ. Δ. Λαμπρόπουλος
Κων. Φασουλόπουος
Παν. Ε. Ταρακτσόγλου
Ευάγ. Β. Σπιτάς
Επιτροπή για υπηρεσιακά ζητήματα
Ημέρα συνεδριών, ορισμός
Δ. Διαμαντόπουλος, θέματα
Βοηθοί για Μαθηματικό Τμήμα
Γερ. Λεγάτος
Α. Γιαννόπουλος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, πίστωση
Επέτειοι προσωπικοτήτων
Έκτακτοι βοηθοί, αριθμός, προτάσεις, προσλήψεις
Ημερήσια διάταξη Σχολής, παραλαβή
Εισιτήριος διαγωνισμός, τρόπος διεξαγωγής
Γερμανική υποτροφία
Υφηγητής Χρ. Α. Φούφας, θέματα για διδασκαλία
Υφηγητής Δ. Γαλανός, θέματα για διδασκαλία
Κύπριοι φοιτητές, διευκόλυνση
Φαρμακολογία, μάθημα
Ανόργανη Αναλυτική Χημεία, υφηγητής Π. Σακελλαρίδης, ανάθεση διδασκαλίας
Διδασκαλία, έναρξη
Πτυχιακές και τμηματικές εξετάσεις, πρόγραμμα
Προϋπολογισμός Σχολής
Καθηγητής Αλεξόπουλος, άδεια
Πρακτικά, επικύρωση
Καθηγητής Ζαγανιάρης, ευχαριστίες
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.