Συνεδρίαση Τρίτη: 27 Νοεμβρίου 1959

Πρακτικά uoadl:183513 691 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη: 27 Νοεμβρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19591127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής
Επιστημονική εκδρομή
Υποψήφιος υφηγητής Αλ. Γ. Θεοδοσίου
Υποψήφιος διδάκτορας Σωτ. Ν. Σβολόπουλος, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Παν. Α. Γιαννακόπουλος, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Θεόδωρος Α. Διαμαντόπουλος, εκλογή
Ιωάν. Α. Ευαγγέλου
Γεώργιος Κετικίδης
Χρυσ. Τσαφαρίδης
Παναγιώτης Μ. Ρομπουλάκης
Κωνσταντίνος Ν. Μάντακας
Αργύριος Ι. Βαγενάς
Μαρία Ραψομανίκη
Γερ. Ν. Μαντζουράτος
Κων. Αναστασάκης
Εμμ. Δ. Γιωργακάκης
Κων. Δ. Φαλαγκάρας
Νικ. Ε. Σιδερέας
Χρ. Α. Κισκήρας
Θεόδ. Ρ. Τυλλιανάκης
Νικ. Ζάννος
Ανάστ. Π. Ξανθάκος
Νικ. Α. Ζέρβας
Λεών. Α. Ζέρβας
Σοφία Π. Σπυροπούλου
Δέσποινα Νταουκάκης
Φωτεινή Παπαδοπούλου
Νόμος 5343/33, άρθρο 175, εξετάσεις
Φυσιογνωστικό Τμήμα, διαχωρισμός
Εθνική Έκθεση Βιβλίου
Άλγεβρα, εξετάσεις
Βοηθοί για Μαθηματικό Τμήμα
Ο Αριστοτέλης, φοιτητικός σύλλογος, υπόμνημα
Εργαστήριο Πετρολογίας και Ορυκτολογίας, έκτακτη πίστωση
Εργαστήριο Φυσικής, έκτακτη πίστωση
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μ.Θ.Ε.
Α. Σαρλής, χώρος
Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης
Ουάσινγκτον, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου
Υφηγητής Σ. Δημητριάδης, διδασκαλία
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, προϋπολογισμός, τροποποίηση
Πετρέλαιο Shell, προμήθεια
Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, κατάργηση
Έκτακτοι βοηθοί, πρόσληψη
Καθηγητής Π. Κρητικός, άδεια
Γ. Βοτανική, διδασκαλία μαθήματος
Διεθνές Συνέδριο Σεισμολογίας στην Οζάκα (Ιαπωνία)
Νομοθετικό Διάταγμα 3974/59
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.