Συνεδρίαση Τετάρτη: 23 Δεκεμβρίου 1959

Πρακτικά uoadl:183514 630 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τετάρτη: 23 Δεκεμβρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19591223
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Δαπάνες, έγκριση
Προϋπολογισμός 1960
Ημερήσια διάταξη Σχολής, τροποποίηση
Κοσμήτορας, αναπλήρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.