Συνεδρίαση Πέμπτη: 8 Ιανουαρίου 1960

Πρακτικά uoadl:183515 734 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πέμπτη: 8 Ιανουαρίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600108
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Οικοδομικά θέματα Σχολής
Ανόργανη Οργανική Χημεία στην Ιατρική Σχολή, διδασκαλία
Γενική Βοτανική, περιεχόμενο
Επιστημονική Επετηρίδα
Επιστημονικές εκδρομές
Διδάκτορες, ορκωμοσία
Καθηγητής Κ. Παπαϊωάννου
Δ. Παπαμιχαήλ
Παν. Α. Γιαννακόπουλος
Αλεξ. Γ. Θεοδοσίου
Ιω. Μελέντης
Π. Κριτόπουλος
Βασ. Λαμπιδάκης
Χρ. Τσαφαρίδης
Γεώργ. Κετικίδης
Ιω. Α. Ευαγγέλου
Θωμάς Κακκάβας
Ιωάννης Ανουσάκης
Αικ. Σιμοπούλου
Πάρις Περέλλης
Κων. Ανδρέου
Αικ. Σχιζάκη
Αγγ. Πλατυμέσας
Νικ. Μοσχονάς
Αφρ. Δ. Παναγιωτοπούλου
Νικ. Γαλάτσος
Δημ. Πισιμάνης
Παρ. Δ. Νικολακοπούλου
Ν. Ι. Παπασταματίου
Έκτακτοι βοηθοί, μισθοδοσία
Υπάλληλοι στη Γραμματεία
Χημείο, κυλικείο
Α. Χατζηκακίδης
Διάλεξη Newman
Νόμος 5343/32 άρθρο 175, εξετάσεις
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, πάγκοι
Αλλοδαποί υφηγητές
Κενές έδρες, προκήρυξη
Διεθνές Συνέδριο Σεισμολογίας στην Οζάκα (Ιαπωνία)
Παιδαγωγική Ακαδημία Κολομβίας
Κ. Μανιουδάκης
Ν. Παναγιωτακόπουλος
Ελευθερία Ευαγγελίδου
Αλ. Καρύδης
Λεών. Τσίτσας
Ασκούμενοι στη Ραδιοηλεκτρολογία
Κλαίρη Πολυγένη Δαβογιάννη
Γ. Λεγάτος
Α. Γιαννόπουλος
Γερμανική Κυβέρνηση, υποτροφίες
Πανεπιστήμιο Χαρτούμ
Αγωνιστής Ε. Ο. Κ. Α.
Αριστείο Παπαστράτου, λειτουργία
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, ενίσχυση
Συμβούλιο της Ευρώπης, φυλλάδια
Ε. Ι. Ρ.
Τεχνικό Επίδομα
161 Μοίρα Μέσου Πυροβολικού
Έκθεση Wilgress
Υποτροφία ΟΕ. ΟΣ.
Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Κλείσιμο Πανεπιστημίου
Εγκύκλιος για προμήθειες εξωτερικού
Φοιτητικό εισιτήριο
Πίστωση Β. Ι. Ε.
Καθηγητής Κλεισιούνης, διδασκαλία
Απεργία φοιτητών
Φοιτητές, ατελ��ς εγγραφή
Καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος, απουσία
Κοιτασματολογία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, περιεχόμενο και προκήρυξη
Καθηγητής Α. Γαλανόπουλος
Καθηγητής Ιω. Ζαγανιάρης
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ευχές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.