Συνεδρίαση Έκτη: 29 Ιανουαρίου 1960

Πρακτικά uoadl:183546 686 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτη: 29 Ιανουαρίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Οικονομικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Υποψήφιος υφηγητής Θεμ. Β. Κανελλόπουλος, εισηγητής ο καθηγητής Αλεξόπουλος
Εξεταζόμενα μαθήματα
Εργαστήριο Βιολογίας, τεχνίτης
Θωμάς Α. Κακκάβας
Λουκάς Παπαλουκάς
Δημ. Π. Παναγιωτόπουλος
Μιχ. Βιαννιτάκης
Υποψήφιος Αλ. Γ. Θεοδοσίου, θέματα για δημόσια υποστήριξη
Πειραματική Χημεία, διδασκαλία
Πυρηνική Φυσική, πίστωση
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, έκτακτη εισφορά
Ξένες γλώσσες, διδασκαλία
Καθηγητής Γεώργιος Πανταζής στην επιτροπή υποτροφιών
Μαθήματα στο προτελευταίο έτος, μεταφορά
Ενδεικτικό Ραδιοηλεκτρολογίας, ασκήσεις
Έκτακτοι βοηθοί, μισθοδοσία, βελτίωση
Πανεπιστήμιο Βηρυττού
Νόμος 5343/32 άρθρο 59, παράγραφος 2
Πανεπιστημιακές χώρες
Τάξη καθηγητών
Νομοθετικό Διάταγμα 3974/59, άρθρο 17, παράγραφος 2
Οικοδομικά π��οβλήματα Πανεπιστημίου
Γερμανικές υποτροφίες
Απαλλαγή από τα τέλη
Προϋπολογισμός Σχολής, σύνταξη
Πανεπιστήμιο Χαρτούμ
Κενές έδρες, προκήρυξη, δημοσίευση
Κοιτασματολογία, περιεχόμενο
Εγγραφές, προθεσμία
Δημ. Λαμπράκης
Αν. Πέππας
\u03a3\u03c0. \u03a4\u03c3\u03b5\u03bb\u03af\u03ba\u03b7\u03c2
Γεώργ. Αϊβάζης
Σ. Σιφνιάδης
Εξέταστρα
Πρακτικά, επικύρωση
Καθηγητής Αναστασιάδης, ευχαριστίες
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.