Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Μαρτίου 1960

Πρακτικά uoadl:183550 606 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 4 Μαρτίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600304
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Οικονομικό και Οικοδομικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.