Συνεδρίαση Ογδόη: 18 Μαρτίου 1960

Πρακτικά uoadl:183551 714 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ογδόη: 18 Μαρτίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600318
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Ποσό για επιστημονικές εκδρομές
Βασ. Γ. Κιόρτσης, Ιω. Χ. Όντριας, Ν. Δ. Τσελέπης, υποψηφιότητες
Υποψήφιοι Αχ. Παπαπέτρος και Θ. Κανελλόπουλος
Αθάν. Γ. Πανάγος, διατριβή επί διδακτορία
Μιχ. Μ. Νικολάου, διατριβή επί διδακτορία
Δημ. Φοίβος, διατριβή επί διδακτορία
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Κωνστ. Α. Κωνσταντακόπουλος, προφοική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Αθ. Χ. Φαβρικάτος, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Θεμ. Β. Κανελλόπουλος, δημόσια δοκιμασία
Δημ. Α. Γιαννόπουλος
Γεώργιος Ορφανός
Δημ. Α. Κυρόζης
Βάσσος Α. Βασιλείου Παπαγεωργίου
Ιωάννα Θεοπίστη Κ. Γεωργιάδου
Δ. Κ. Γλάρος
Καθηγητής Π. Κρητικός, συζήτηση για το διδακτορικό του
Μάζης, Περιστεράκης, Τσαγάκης, εκπρόσωποι Σχολής στο Συνέδριο για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Παρίσι
Γ. Καραγκούνης
Αρ. Σισσούρας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής Γρατσιάτος
Καθηγητής Σ. Γαλανός, μέλος επιτροπής
Εργαστήριο Φυσικοχημείας, προπαρασκευαστής, θέση
Καθηγητής Αλεξόπουλος, άδεια
Ηλεκτρονικές σπουδές
Γυμνάσιο Προσωτσάνης
Ωκεανογραφικές έρευνες
Καθηγητής Κλεισιούνης, πίστωση
Μαθήματα στο τρίτο έτος, μεταφορά
Φυσιογνωστικό Τμήμα, διαχωρισμός
Εργαστήριο Φυσικής, εξοπλισμός
Κοιτασματολογία, κενή έδρα, προκήρυξη
Θεωρητική Φυσική, Ζωολογία, Πυρηνική Φυσική, κενές έδρες, προκήρυξη
Προμήθεια ειδών αξίας 5.000 δολλαρίων
Φοιτητές Φιλοσοφικής Σχολής, προσφυγή
Εργαστήρια, ενίσχυση από Ν.Α.Τ.Ο.
Διεθνές Επιστημονική Συνέδριο για την κατασκευή φυσιγγιών στη Βιέννη
Νομοθετικό Διάταγμα 3974/59 για μαθήματα Γ΄έτους
Κ. Αδάμ
Ι. Κούλης
Καθηγητές σε επιστημονικά συνέδρια
Καθηγητής Trillat, διάλεξη
Shell
Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
Καθηγητής Newman, ακύρωση διάλεξης
Καθηγητής Δημ. Κάππος, άδεια
Α. Πέππας
Σ. Τσελίκης
Γεώργ. Αϊβάζης
Σ. Σιφνιάδης
Π. Ντόβας
Παραχώρηση χώρου στο Εργαστήριο Φυσικής
Βιβλιοθήκη Α.Σ.Β.Ε. Θεσσαλονίκης
Κοιτασματολογία, έδρα, προκήρυξη
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, έκτακτη εισφορά
Φοιτητικά εισιτήρια, επίδειξη
Εγγραφές, προθεσμία
Καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Καθηγη��ής Μ. Μανωλίδης
Πρακτικά, επικύρωση
Φυσιογνωστικό Τμήμα, εκδρομή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.