Συνεδρίαση Ενάτη: 29 Απριλίου 1960

Πρακτικά uoadl:183554 670 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενάτη: 29 Απριλίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600429
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Φυσιογνωστικό Τμήμα, διαχωρισμός
Ποσό για συνέδρια, διανομή
Γενικά Μαθηματικά, έδρα, προκήρυξη
Γεώργιος Μ. Παρασκευόπουλος, υποψηφιότητα
Δημ. Γ. Φάντος, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Χ. Διαπούλης
Α. Γ. Πανάγος, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γεωργιάδης
Μ. Μ. Νικολάου, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γεωργιάδης
Κ. Γ. Χρυσοχοΐδης
Μαρία Η. Αράπη
Αλέξανδρος Θ. Σταυρόπουλος
Γ. Γατσίνος
Δ. Χατζάκης
Γ. Ορφανός
Θ. Κούνης
Κων. Ρηγόπουλος
Αναστασία Α. Τσάμη
Α. Χατζηκακίδης
Δ. Καψαμπέλης
Κ. Μητρόπουλος
Δημ. Ταμπουρατζής
Π. Μελάς
Αθ. Φαβρικάνος
Α. Ρωμανίδης
Άποροι φοιτητές από την Ιστιαία
Καθηγητής Ζαγανιάρης συμμετοχή σε τριακοστό δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Βιομηχανικής Χημείας στη Βαρκελώνη
Καθηγητής κ. Α. Γαλανόπουλος, συμμετοχή σε συνέδριο Διεθνούς Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Ένωσης στο Ελσίνκι
Πνευματική Εστία στα Κύθηρα
Κέντρο Αεράμυνας Ν.Α.Τ.Ο.
Καθηγητής Γ. Τσατσάς, ισοτιμία διδακτορικού
Επιχειρησιακές έρευνες
Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, ισοτιμία πτυχίων
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, έκτακτοι βοηθοί
Ταμείο Αρωγής
Πανεπιστήμιο Birmingham
Πρόσκληση σε συνεδρίες Σχολής
Ημερήσια διάταξη, επίδοση
Ιστορία Φυσικών Επιστημών, έκτακτη αυτοτελής έδρα, μεταβολή
Νέο Χημείο, άδεια για την ανοικοδόμηση
Χημείο, ηλεκτροφόρο δίκτυο στο παλαιό κτήριο
Αντλία για το νέο Χημείο
Πυρηνική Ενέργεια
Πα��επιστήμιο Χαρτούμ
Καθηγητής από το Μαθηματικό Τμήμα στη Σχολή Αεροπορίας
Ελληνογιουγκοσλαβική Μορφωτική Συμφωνία
Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολογίας Βλημάτων
Θεμ. Κανελλόπουλος
Νόμος 5343/32 άρθρο 175, παράγραφος 3
Α. Σισσούρας
Χώροι για Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής
Έκτακτη πίστωση 1.000.000 δραχμές
Πίστωση για Εργαστήριο Βιολογίας
Σχέδια για Νέο Χημείο, έξοδα
Καθηγητές, αποζημίωση
Καθηγητής Γρατσιάτος, υπόμνημα
Καθηγητές Κ. Αναστασιάδης, Ζέρβος, Αλεξόπουλος, άδεια
Εγγραφές, προθεσμία
Πρακτικά, επικύρωση
Καθηγητής Α. Γεωργιάδης, εκδρομή στην Ερμιόνη για τους φοιτητές του
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.