Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 15 Ιουνίου 1960

Πρακτικά uoadl:183566 611 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 15 Ιουνίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ειδικός Λογαριασμός, κίνηση κατά το θέρος
Δαπάνες, έγκριση
Μαθηματική Επιστήμη, Β' έκτακτη αυτοτελής έδρα, οικονομική ενίσχυση
Εισιτήριος διαγωνισμός, τροποποίηση διατάξεων
Άλγεβρα
Κοιτασματολογία, διδασκαλία
Φοιτητές 1960-1961, αριθμός
Διδάκτορας Γερ. Κ. Στελακάτος, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Η. Ευαγγελόπουλος, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση
Προκριματική εξέταση
Άννη Σπυροπούλου
Πέτρος Δαμιανός Μποζήνης
Έκτακτοι βοηθοί, αριθμός
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, οικονομική ενίσχυση
Δημ. Φοίτας
Φυσική Επιστήμη, θέματα για φοιτητές
Συμβούλια, ώρες λειτουργίας
Ιωάννης Μενεΐδης
Οδοντιατρικό Τμήμα, μαθήματα
Γενικά Μαθηματικά, έδρα
Βοηθοί, θέσεις
Καθηγητής Μαριολόπουλος, άδεια
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.