Συνεδρίαση Έκτακτη: 15 Ιουνίου 1960

Πρακτικά uoadl:183567 682 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 15 Ιουνίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Προσωπικό
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Γραμματέας Σχολής Κ. Κελλάρης
Κοσμήτορας 1960-1961 ο καθηγητής Μ. Μητσόπουλος, εκλογή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.