Συνεδρίαση Έκτακτη: 27 Ιουνίου 1960

Πρακτικά uoadl:183568 693 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 27 Ιουνίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600627
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Β. Αγγελάκη Μπέζα, υποψήφια διδάκτορας, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Νικ. Χρυσοχοΐδης, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση
Άδεια για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.