Συνεδρίαση Έκτακτη: 22 Δεκεμβρίου 1960

Πρακτικά uoadl:183581 683 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 22 Δεκεμβρίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19601222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Τακτικός καθηγητής Σπυρίδων Γαλανός, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.